תואם לכוכב
תואם לג 'ולימארק
תואם ל ibm
תואם לפוג 'יטסו